FOTO

Zápis z 2. porady hudebníků

3. května proběhla porada hudebníků, sborů a schol působících ve farnosti.

FOTO

Misijní klubko

Misijní klubko je pro děti předškolního a školního věku. Scházíme se každou první středu v měsíci na faře v 16.00 hodin

Farní zpravodaj 2011

Parte: Ludmila Holá

FOTO

Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II.

Jako součást příprav na beatifikaci Jana Pavla II., která proběhne v Římě 1. 5. 2011, otevřel vikariát římské diecéze, jež má na starosti organizaci události, speciální internetovou stránku www.karol-wojtyla.org. Postupně tam budou umísťovány užitečné informace.

FOTO

Tříkrálová sbírka 2011

Jedenáctá Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější za dobu celého svého trvání. I přes počáteční skeptické prognózy o výsledku letošní sbírky vykoledovali králové neuvěřitelných 2 167 854 Kč. Výtěžek je i přes stále pokračující ekonomickou krizi vyšší o 135 028 Kč.

Farní zpravodaj 2010

Farní zpravodaj 2009

Farní zpravodaj 2008

Farní zpravodaj 2007

Farní zpravodaj 2006

Farní zpravodaj 2005