Večer chval 9. 4. 2016

...

V sobotu 9. 4. 2016 v 19:30. Vás znovu všechny srdečně zveme na večer chval do kostela sv. Prokopa. Večer chval budou modlitbou provázet sestry z komunity Servi della Sorfferenza.

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Skrze písně, modlitby a slova chceme opětovat lásku našemu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému a učit se žít v jeho přítomnosti a tak se mu stávat více podobnými.

 

Během večeru chval je možnost svátosti smíření.

 Večer chval budou modlitbou provázet sestry z komunity Servi della Sorfferenza.