Kontakt

                                      

                                 Ř Í M S K O K A T O L I C K Á   F A R N O S T  S V .   P R O K O P A

                              Ž Ď Á R  N A D  S Á Z A V O U   1

                          Bankovní spojení: 1622208329 / 0800, Česká spořitelna, Žďár nad Sázavou  IČO: 48898805                               

                                                                Kontaktní adresa: Tvrz 1/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

                                                                Duchovní spávce:  R.D. Mgr. Blažej Hejtmánek, farář

                                                                Telefon:    pevná linka +420 566 625 943

                                                                                  mobil           +420 728 370 027 

                                                                Kancelářské hodiny: středa 10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

 

                                                                      E-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
                                                                         Web: www.prokopzr.cz

         

           Virtuální prohlídka kostela: www.virtualtravel.cz/zdar-nad-sazavou/kostel-sv-prokopa

 

         Návštěvy nemocných: První pátek v měsíci a dle potřeby

         Kontakty na kněze pro případ naléhavé potřeby udělení svátosti pomazání nemocných:

  • P. Mgr. Blažej Hejtmánek (Žďár nad Sázavou 1) (420) 728 370 027
  • P. Vladimír Záleský (Žďár nad Sázavou 2) (420) 607 736 851
  • Mons. Jan Daněk (Nové Město na Moravě) (420) 723 812 179
  • P. František Koukal (Obyčtov) (420) 604 819 680
  • P. Jan David (Radešínská Svratka) (420) 737 556 450