Z farního kalendáře

  • Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou 1

  • Poutní slavnost sv. Prokopa - neděle 7.7.2019

    HLAVNÍ POUŤ k patronu kostela sv. Prokopovi. Mše sv. budou 7.30, 10.30, 18.00. Mši sv. v 10.30 bude celebrovat P. Tomáš Koumal, farář v katedrále sv. Petra a Pavla a ředitel katechetického centra. Ve 14.30 svátostné požehnání v kostele po něm možnost posezení na farní zahradě. K poslechu hraje dechová skupina Zelenohorští muzikanti. Prosíme ženy tak jako loňských letech o napečení buchet a cukroví k odpolednímu posezení. To můžete přinést v sobotu během dopoledne na faru. Děkujeme.