Z farního kalendáře

 • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

  Katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti bývají pravidelně každý čtvrtek v 16.00 v budově orlovny.

 • Slavnost Těla a Krve Páně - 3.6.2018

  V neděli 3. června budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v kostele sv. Prokopa budou v 9:00 a 18:00 hodin. Mše svatá v 7:30 a 10.30 nebude. Po mši svaté v 9:00 hodin bude následovat eucharistický průvod městem k oltářům, který společně zakončíme opět v kostele zpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Při této slavnosti lze získat i plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. K této slavnosti všechny srdečně zveme, zvláště družičky a další.

 • Pozor ZMĚNA - neděle 13.5.2018

  V neděli 13.5.2018 budeme ve Žďáru nad Sázavou slavit poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého. Rozpis bohoslužeb na Zelené hoře jsou na vývěsce. Ve farním kostele sv. Prokopa mše sv. v sobotu 18.00 a v neděli 10.30 NEBUDOU.

 • Večer chval

  V sobotu 12.5.2018 v 19.30 večer chval – pozor změna místa – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. .

 • Pouť Nový Jeruzalém - 13.6.2018

  Ve středu 13. června se při mši svaté v 18:00 hodin uskuteční v naší farnosti sv. Prokopa prosebná pouť tří děkanství brněnské diecéze (boskovického, velkomeziříčského a žďárského) Nový Jeruzalém. Srdečně zveme farníky obou našich farností. Hlavní celebrant bude Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. hc

 • Prohlídky na věži kostela sv. Prokopa