Z farního kalendáře

 • Pozor změna - mše sv. v neděli 24.9.2017

  Z důvodu biřmování bude v neděli 24.09.2017 mše sv. v 10.30 ZRUŠENA.

 • Modlitby matek

  budou pondělí 25.9.2017 v 19.00 na faře. Zveme všechny maminky a babičky.

 • Svátost smíření před biřmováním

  Možnost ke svátosti smíření pro biřmovance, kmotry, rodinné příslušníky a všechny ostatní bude: - pátek 22.9.2017 od 15.00 do 17.00 bazilika - sobota 23.9.207 od 9.00 do 11.00 farní kostel sv. Prokopa

 • Putování sochy P. Marie Fatimské v brněnské diecézi

 • Příprava mladších i starších biřmovanců

  Společné setkání a nácvik liturgie pro všechny biřmovance obou farností bude v pátek 22.09.2017 v 19.15 v bazilice P. Marie.

 • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

  V pátek 22.9.2017 bude v 17.00 na faře první informativní setkání pro rodiče, kteří mají zájem o program „ katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti.