Z farního kalendáře

  • Výuka náboženství na státním gymnáziu

    Od pátku 12.10.2018 začíná výuka náboženství na státním gymnáziu. Výuka bude probíhat v pátek od 7.00 - 7.45 na gymnáziu.

  • Výuka náboženství na základních školách

    Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 15.9.2018 na faru.

  • Svátek Uvedení Páně do chrámu

    V sobotu 2.2.2019 budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. bude 8.00 se žehnáním svící.