Z farního kalendáře

  • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

    Ve čtvrtek 23.11.2017 bude v 17.00 na faře „ katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti.

  • Misijní jarmark

    Misijní klubko vás zve příští neděli na misijní jarmark. Od 8.30-12.30 v kapli sv. Barbory. Pokud budete chtít přispět výrobky, přineste je v pátek 24.11. po večerní mši sv. do kaple sv. Barbory.