Z farního kalendáře

 • Výuka náboženství na státním gymnáziu

  Od pátku 12.10.2018 začíná výuka náboženství na státním gymnáziu. Výuka bude probíhat v pátek od 7.00 - 7.45 na gymnáziu.

 • Výuka náboženství na základních školách

  Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 15.9.2018 na faru.

 • Beseda - Televize Noe - televize dobrých zpráv

  Sdružení křesťanských seniorů vás zve na besedu TELEVIZE NOE – televize dobrých zpráv. Ta bude v pátek 26.10.2018 po večerní mši sv. v kostele sv. Prokopa. Přednášet a diskutovat bude Petr Kudela, který od roku 2002 pracuje jako zástupce ředitele studia Telepace v Ostravě. Jste zváni.

 • Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům

  Papež František vyzývá všechny věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli. Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky Zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

 • Pozor ZMĚNA - neděle 28.10.2018 Mše sv. 7.30; 9.00;18.00

  Příští neděli si budeme připomínat výroční posvěcení našeho kostela. Zároveň v tento den budeme prožívat oslavy 100 let republiky. Proto příští neděli budou mše sv. takto: 7.30 potom v 9.00 ta bude slavena za náš národ a po mši cca. 10 hod bude následovat od kostela sv. Prokopa průvod k bystě T.G.M. Masaryka, pomníku padlých 1. světové války na ul. Sadová a vysazení stromu svobody. Mše sv. v 10.30 nebude. V 18.00 mše sv. bude jako normálně.