Z farního kalendáře

 • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

  V pátek 8.12.2017 bude v 17.00 na faře „ katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti.

 • Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

  Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie budou mše sv. 8.00 a 18.00.

 • Večer chval

  V sobotu 09.12.2017 bude v 19.30 v kostele sv. Prokopa večer chval. Promluva: P. Sylvester Jurczak

 • Sobotní roráty

  Zveme zvláště děti na sobotní roráty 9.,16.,23.12 které budou 7.30. Na začátku bohoslužby bude světelný průvod – přineste si lampičky (pokud by někdo neměl,máme tu nějaké rezervní) – sraz ve zpovědní kapli a potom půjdeme průvodem do kostela. Po mši sv. vás všechny zveme na faru na snídani.

 • FOTO

  Vánoční číslo společného zpravodaje žďárských farností 2017

  Vánoční číslo společného zpravodaje obou farností si můžete stáhnout ve formátu PDF (2 MB).