Z farního kalendáře

  • Kurz pro chrámové varhaníky

    Ve Žďáru nad Sázavou 1 bude v následujících třech letech probíhat kurz pro chrámové varhaníky.

  • Výuka náboženství na základních školách

    Na stolečku ve zpovědní kapli nebo u vchodu pod nástěnkami jsou k dispozici přihlášky do náboženství na nový školní rok. Rozpis hodin výuky náboženství na nový školní rok je na vývěsce a na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 15.9.2019 na faru (stačí hodit do schránky). Výuka na základních školách začne v týdnu od 23.9.2019.

  • Výuka náboženství na státním gymnáziu

    Výuka náboženství na státním gymnáziu bude probíhat jako v loňském školním roce. Přihlášky pro děti jak nižšího i vyššího gymnázia můžete použít stejné jak pro základní školy. Ty odevzdejte na faru. Výuka by měla začít od měsíce října. Kdy přesně hodiny budou bude upřesněno po dohodě s přihlášenými.