Z farního kalendáře

  • Modlitby matek

    budou pondělí 30.10.2017 v 19.00 na faře. Zveme všechny maminky a babičky.

  • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

    V pátek 20.10.2017 bude v 17.00 na faře „ katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti.

  • Večer chval

    V sobotu 14.10.2017 bude v 19.30 v kostele sv. Prokopa večer chval.