Z farního kalendáře

  • Výuka náboženství na státním gymnáziu

    Od pátku 12.10.2018 začíná výuka náboženství na státním gymnáziu. Výuka bude probíhat v pátek od 7.00 - 7.45 na gymnáziu.

  • Výuka náboženství na základních školách

    Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 15.9.2018 na faru.

  • Roráty 2018

    Roráty - V našich zemích se již od dob Karla IV. ustálil obyčej ve feriálních (všedních) dnech doby adventní slavit votivní mši sv. ke cti Panny Marie. Podle úvodních slov introitu Rorate coeli desuper, nazval lid tuto adventní mariánskou mši roráty. Mše se slouží v bílé barvě. Připomíná se nám, že P. Maria již nosila pod srdcem Božího Syna a jediná ze všech věděla, že začaly dějiny vykoupení lidstva z moci zlého ducha. Bylo už dáno znamení vykoupení a Bůh je už s námi, proto se nazývá Emanuel. Rorátní mše svatá se slaví časně ráno ještě za tmy. V naší farnosti je zvykem slavit roráty. Budou bývat v 6.30 každý den kromě nedělí. Děti chci pozvat zvláště na sobotní roráty 8.,15.,22.12 které budou 7.30. Na začátku bohoslužby bude světelný průvod – přineste si lampičky (pokud by někdo neměl, máme tu nějaké rezervní) – sraz ve zpovědní kapli a potom půjdeme průvodem do kostela. Po mši sv. vás všechny zvu na faru na snídani.

  • Vánoce u sv. Prokopa 2018