Z farního kalendáře

 • Informace pro rodiče - příprava na přijetí svátosti eucharistie a sv. smíření

 • Katecheze dobrého pastýře pro předškolní děti

  V pátek 13.4.2018 „ katecheze dobrého pastýře“ pro předškolní děti - NEBUDE

 • Udílení svátosti nemocných

  V sobotu 14.4.2018 při mši svaté v 18.00 bude udělována společně svátost nemocných. Prosím řekněte to všem kterých se to týká a chtějí tuto svátost přijmout. Mohou ji přijmout vážně nemocní /nezáleží na věku/ nebo starší lidé, i když se cítí celkem dobře. Od 16.30 bude možnost svátosti smíření.

 • Večer chval

  V sobotu 14.4.2018 bude v 19.30 v kostele sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou večer chval.

 • Kostel sv. Prokopa - varhanní koncert neděle 22.4.2018