Z farního kalendáře

  • Výuka náboženství na státním gymnáziu

    Od tohoto školního roku pokud bude zájem bude probíhat i výuka náboženství na státním gymnáziu. Přihlášky pro děti jak nižšího i vyššího gymnázia můžete použít stejné jak pro základní školy. Ty odevzdejte během září na faru. Výuka by měla začít začátkem října. Kdy přesně hodiny budou bude upřesněno.

  • Výuka náboženství na základních školách

    Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 15.9.2018 na faru.

  • Varhanní koncert 16.9.2018