Rozloučení P. Tomáš Holý

...

V neděli 31. července 2016 v 10,30 sloužil P. Tomáš Holý děkovnou mši sv.

jako poděkování za 15 let působení v naší farnosti. Mše sv. byla sloužena z důvodu oprav elektroinstalace v kostele Nejsvětější Trojice. Farníci uspořádali finanční sbírku pro P. Tomáše, jako výraz díků za jeho působení v naší farnosti. Na závěr mše svaté tedy proběhlo předání darů a finanční hotovosti. Popřáli jsme také otci Tomášovi mnoho sil a Boží požehnání v práci na jeho novém působišti, kterým jsou farnosti Náměšť nad Oslavou a Hartvíkovice. Na fotoreportáž se můžete podívat zde.