Výuka náboženství a katecheze

Tato služba, kterou zajišťuje farnost ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, je otevřena dětem předškolním a dětem od prvního ročníku základní školy do devátého ročníku základní školy a jim odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií, speciálních škol a studentům středních škol. Více zjistíte kliknutím na nadpis nebo obrázek článku. Aktuální přihláška do náboženství pro studenty základních i středních škol ke stažení ve formátu PDF zde...

Výuka náboženství pro děti od 1. do 9. třídy základních škol

Výuka náboženství probíhá pro 1. třídu na faře u kostela sv. Prokopa. Pro 2. –9. ročník v prostorách základních škol - 2. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ a v ZŠ Hamry nad Sázavou. Školní rok je zahajován zpravidla v třetím týdnu měsíce září a končí v měsíci červnu následujícího roku. Děti přihlašují do náboženství jejich rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají vždy k 15.9. daného roku (nejpozději).

Zde si stáhněte přihlášku

Výuka náboženství pro studenty středních škol

Výuka náboženství pro studenty ze všech středních škol probíhá v prostorách státního gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Školní rok je zahajován začátkem října a končí v červnu následujícího roku. Děti přihlašují rodiče (zákonní zástupci) nebo se mohou přihlásit sami studenti po dosažení plnoletosti. Přihlášky se podávají vždy k 20.9. daného roku (nejpozději).

 Rodiče vyplňují každý rok novou přihlášku. Přihlášku odevzdají buď přímo na faru nebo ji mohou zaslat elektronicky (zdar-mesto@dieceze.cz). V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně u faráře nebo katechetky.

Zde je Vám k dispozici umístěn Aktuální rozvrh.