FOTO

SYNODA 2021 - 2023

Synodní setkání aktuálně: V pátek 25. února se po mši sv. opět sešla synodní skupina. Tentokrát již popáté a v podstatě naposledy pro účely synodního setkávání jako takového. Sešli jsme se sice v menším počtu než jindy, ale rozhovory a výsledky této schůzky to nepoznamenalo.