Velikonoce u sv. Prokopa 2021

...

LÁSKA Zeleného čtvrtku VÍRA Velkého pátku NADĚJE Bílé soboty a VÍTĚZSTVÍ Veliké noci ať prozáří naše temnoty a naplní nás světlem nového Života! Dotkněme se Vzkříšeného!

Obřady velikonočního tridua a Vzkříšení v naší farnosti. Všechny fotografie zde.

Zelený čtvrtek - Getsemanská zahrada

Velký pátek - obřad uctívání kříže

Boží hrob

Bílá sobota - modlitba ranních chval

Bílá sobota - obřad Effata s katechumenem Ondřejem

Velikonoční vigilie s udělováním svátosti křtu a biřmování