• FOTO

  Výročí posvěcení kostela a 100 let ČSR

  V neděli 28. října 2018 byl nejen významný den pro naši farnost,

 • POKLADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE

  Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny. Více informací na stránkách biskupství.

 • FOTO

  Večer chval 13. 5. 2017

  Srdečně Vás zveme na večer chval do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v sobotu 13. 5. 2017 v 19:30.

 • FOTO

  Velikonoční číslo farního zpravodaje 2017

  V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 3 MB).

 • FOTO

  Dětské pásmo u jesliček

  Letošní vánoční hra dětí a koledy v kostele

 • Farní kostel znovu otevřen

  Od sobotní večerní mše sv. tj. 22.10.2016 budou již všechny bohoslužby ve farním kostele sv. Prokopa.

 • FOTO

  Předání pramice P. Tomáši Holému

  V sobotu 24. 9. 2016 byla dovezena a předána

 • FOTO

  Příprava na svátost biřmování

  Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti... Pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové"(KKC 1285).

 • FOTO

  Oprava elekroinstalace

  Od 25. července probíhají práce v interiéru

 • FOTO

  Přivítání nového faráře

  V neděli 7. srpna 2016 na mši sv. v 10,30

 • FOTO

  Rozloučení P. Tomáš Holý

  V neděli 31. července 2016 v 10,30 sloužil P. Tomáš Holý děkovnou mši sv.

 • Pořad bohoslužeb od 8. do 15. 5. 2016

  V sobotu 14.5. je poutní mše svatá v 16:30 hodin na Zelené hoře a v kostele sv. Prokopa mše svatá není. V neděli 15. 5. není v kostele sv. Prokopa mše svatá v 10:30.