Významné dny a poutě

 

27.3.2018 Hrané pašije Žďár nad Sázavou - dětský areál na sidlišti Libušín
14.4.2018 Udílení svátosti nemocných Farní kostel sv. Prokopa
06.5.2018 První svaté přijímání Farní kostel sv. Prokopa
27.5.2018 Navštívení Panny Marie Počítky
27.5.2018 Nejsvětější Trojice Žďár nad Sázavou 1
03.6.2018 Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel sv. Prokopa - eucharistický průvod městem
13.6.2018 Pouť Nový Jeruzalém Farní kostel sv. Prokopa
01.7.2018 Slavnost sv. Prokopa - poutní slavnost Žďár nad Sázavou 1
05.7.2018 Sv. Cyril a Metoděj Dolní Hamry
15.7.2018 Panna Maria Karmelská Vysoké
29.7.2018 Sv. Anna Mělkovice
09.9.2018 Narození Panny Marie Radonín
12.9.2018 Adorační den farnosti Žďár nad Sázavou 1
16.9.2018 Panna Maria bolestná Hamry - Najdek
18.12.2018 Živý betlém Žďár nad Sázavou - náměstí