Významné dny a poutě

 

16.4.2019 Hrané pašije Žďár nad Sázavou - dětský areál na sidlišti Libušín
00.4.2019 Udílení svátosti nemocných Farní kostel sv. Prokopa
00.5.2019 První svaté přijímání Farní kostel sv. Prokopa
02.6.2019 Navštívení Panny Marie Počítky
16.6.2019 Nejsvětější Trojice Žďár nad Sázavou 1
23.6.2019 Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel sv. Prokopa - eucharistický průvod městem
13.6.2018 Pouť Nový Jeruzalém Farní kostel sv. Prokopa
07.7.2019 Slavnost sv. Prokopa - poutní slavnost Žďár nad Sázavou 1
05.7.2019 Sv. Cyril a Metoděj Dolní Hamry
14.7.2019 Panna Maria Karmelská Vysoké
28.7.2019 Sv. Anna Mělkovice
08.9.2019 Narození Panny Marie Radonín
12.9.2019 Adorační den farnosti Žďár nad Sázavou 1
15.9.2019 Panna Maria bolestná Hamry - Najdek
17.12.2019 Živý betlém Žďár nad Sázavou - náměstí