Významné dny a poutě

 

11.4.2017 Hrané pašije Žďár nad Sázavou - dětský areál na sidlišti Libušín
29.4.2017 Udílení svátosti nemocných Farní kostel sv. Prokopa
28.5.2017 Navštívení Panny Marie Počítky
11.6.2017 Nejsvětější Trojice Žďár nad Sázavou 1
15.6.2017 Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel sv. Prokopa
02.7.2017 Slavnost sv. Prokopa - poutní slavnost Žďár nad Sázavou 1
05.7.2017 Sv. Cyril a Metoděj Dolní Hamry
16.7.2017 Panna Maria Karmelská Vysoké
23.7.2017 Sv. Anna Mělkovice
10.9.2017 Narození Panny Marie Radonín
12.9.2017 Adorační den farnosti Žďár nad Sázavou 1
17.9.2017 Panna Maria bolestná Hamry - Najdek
24.9.2017 Udílení svátosti biřmování Žďár nad Sázavou 2 - bazilika   (společně pro obě farnosti)
19.12.2017 Živý betlém Žďár nad Sázavou - náměstí