Výlet ministrantů

...

Ministranti se v sobotu vydali na vypouštění rybníka.

Ministranti se v sobotu vydali na vypouštění rybníka. Zde se dozvěděli, jak se rybník staví, udržuje, jak funguje stavidlo rybníka a jaké ryby můžeme v našich rybnících na Vysočině vidět. Na závěr této vydařené akce si všichni opekli špekáček. Doprovázel nás i náš pan farář Tomáš Holý.