Večer chval 9. 1. 2016

...

V sobotu 9. 1. 2016 v 19:30. Vás v novém roce všechny srdečně zveme na vánoční večer chval do kostela sv. Prokopa.

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Skrze písně, modlitby a slova chceme opětovat lásku našemu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému a učit se žít v jeho přítomnosti a tak se mu stávat více podobnými.

 

plakatek večer chval ke stažení