Večer chval 5. 3. 2016

...

V sobotu 5. 3. 2016 v 19:30. Vás znovu všechny srdečně zveme na večer chval do kostela sv. Prokopa. Promluvu bude mít otec Vladimír Záleský.

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Skrze písně, modlitby a slova chceme opětovat lásku našemu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému a učit se žít v jeho přítomnosti a tak se mu stávat více podobnými.

 

Během večeru chval je možnost svátosti smíření.