Večer chval 14. 11. 2015

...

V sobotu 14. 11. 2015 v 19:30. Vás znovu všechny srdečně zveme na večer chval do kostela sv. Prokopa.

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Skrze písně, modlitby a slova chceme opětovat lásku našemu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému a učit se žít v jeho přítomnosti a tak se mu stávat více podobnými.

plakatek chvaly 14.11.