Večer chval 13. 5. 2016

...

Tentokrát Vás zveme v pátek 13. 5. 2016 na Večer chval do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelenou horu. Promluvu bude mít novokněz Tomáš Fránek.

Tentokrát Vás zveme v  pátek 13. 5. 2016 na Večer chval do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelenou horu. Promluvu bude mít novokněz Tomáš Fránek.

 

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Skrze písně, modlitby a slova chceme opětovat lásku našemu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému a učit se žít v jeho přítomnosti a tak se mu stávat více podobnými.