Slavnost Těla a Krve Páně

...

V neděli 3. června 2018 se konala krásná slavnost Těla a Krve Páně

v naší farnosti. Slavnost byla přeložena ze čvrtka a začala slavnou mší sv. v 9 hodin v kostele sv. Prokopa. Následoval průvod s Nejsvětější Svátostí středem města. Zastavení bylo u morového sloupu Nejsvětější Trojice a další u kaple sv. Barbory. Závěrečné požehnání bylo opět v kostele sv. Pokopa.

Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí.

Níže si můžete prohlédnout fotografie - všechny potom najdete zde.