Přivítání nového faráře

...

V neděli 7. srpna 2016 na mši sv. v 10,30

v kostele Nejsvětější Trojice, byl děkanem Mons. Janem Daňkem uveden do úřadu faráře v naší farnosti otec P. Blažej Hejtmánek. Několik fotografií z této slavnosti si můžete prohlédnout zde. Otci Blažejovi přejeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie při vykonávání jeho náročného povolání. Těšíme se na spolupráci.