Předání pramice P. Tomáši Holému

...

V sobotu 24. 9. 2016 byla dovezena a předána

od výrobce pana Cinerta z Berouna pramice P. Tomáši Holému do jeho nového působiště v Hartvíkovicích. Tato byla pořízena jako dar P. Tomášovi od jeho bývalých farníků ve Žďáře nad Sázavou. Pramice byla P. Tomášem požehnána a spuštěna na vodu Dalešické přehrady.