P. Tomáš Holý 50 let

...

1. června oslavil bývalý dlouholetý správce zdejší farnosti

P. Tomáš Holý význačné životní jubileum 50 let. Zde se můžete podívat na fotografie z této oslavy, která proběhla i za účasti žďárských farníků v Hartvíkovicích v kostele sv. Jiljí a na farní zahradě.