Marek Orko Vácha: Hodnoty Země

...

Ve čtvrtek 20. září v 18:00 hodin zveme do Orlovny na přednášku P. Marka Orka Váchy Hodnoty Země v cyklu Křesťanské kořeny Evropy.

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ ze zkratky pro „Orlí oko“.

PLAKÁT