Jubilejní rok Fatimy - Podmínky k získání plnomocných odpustků

...

 

Jubilejní rok Fatimy

Podmínky k získání plnomocných odpustků

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, z roz­hodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni plnomocnými odpustky
v jubilejním roce
od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé
z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která
je slavnostně
vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a s úctou se zúčastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci
od května do října 2017)
se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž
s důvěrou odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a mod­litba na úmysl Svatého otce.

Podle World Apostolate of Fatima

Panna Maria Fatimská v kostele sv. Prokopa Žďár nad Sázavou