Interiér kostela sv. Prokopa

...

Níže si můžete prohlédnout fotografie

interiéru našeho farního kostela sv. Prokopa s novým osvětlením, nově zrestaurovaným oltářem a sochami sv. Augustina a sv. Votěcha.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.