Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

Celé stanovy ke stažení ve formátu.pdf