Charitní duchovní obnova

...

Charitní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 30. září 2017 od 16:00 hodin ve farnosti sv. Prokopa.

16:00 Duchovní program (fara)

17:30 Příležitost k svátosti smíření

18:00 Mše svatá

Duchovní program a mši svatou povede P. Blažej Hejtmánek. Setkání je určeno nejen pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům Charity, ale i široké veřejnosti.

 Plakátek