Betlémské světlo v kostele sv. Prokopa

...

Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír. Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10) . Do našeho kostela bude přineseno v neděli 18.12.2016 při mši sv. v 10:30.